Trà sữa Bobapop
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 295 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

Điện thoại : 2866822390

Thời gian hoạt động : 09g00 - 22g00

Giá cả giao động : 22.000 – 55.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 295 Hoàng Diệu, phường 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: