Blog
Blog
Blog
SỞ DU LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHỤC HỒI DU LỊCH THÀNH PHỐ TRONG ĐIỀU KIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID- 19 GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM 2021 VÀ NĂM 2022

 Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch tổ chức “Hội nghị triển khai Kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID- 19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022” vào ngày 16/10/2021 tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza

Blog
[VIDEOCLIP] SỞ DU LỊCH TỔ CHỨC 20 CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THAM QUAN TRI ÂN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH (T9, 10/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức chương trình tham quan “Hành trình xanh về miền Đất Thép” dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.