Cari Cua 63
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 63 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

Điện thoại : 0839401279

Thời gian hoạt động : 16g00 - 22g00

Giá cả giao động : 70.000 – 150.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 63 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: