Ốc Tô
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 244b Xóm Chiếu, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: