Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 4
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm tham quan

Địa chỉ : 120 – 122, Khánh Hội, Phường 4, Quận 4

Điện thoại : 028.3826.2197

Thời gian hoạt động : 06g00 – 21g00

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 120 Khánh Hội, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: