Trà Sữa và Pizza H2T
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ: 172 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4

Thời gian hoạt động: 8:00 - 22:30

Giá cả: 22.000 - 110.000


  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 172 Khánh Hội, phường 6, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: