Thiên Tân Quán
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 15 Tôn Đản, Phường 13, QUận 4

Điện thoại : 0838259956

Thời gian hoạt động : 09g30 - 01g00

Giá cả giao động : 16.000 – 220.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 15 Tôn Đản, phường 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: