Sân Tennis
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm tham quan

Địa chỉ : 219, đường 48, Phường 3, Quận 4

Thời gian hoạt động : 07g00 – 20g00

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 219 Đường số 48, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: