LFC
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 69 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4

Điện thoại : 2866839686

Thời gian hoạt động : 8g00 - 23g00

Giá cả giao động : 30.000 – 90.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 69 Lê Quốc Hưng, phường 12, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: