Khách sạn Ngàn Mây
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm lưu trú

Địa chỉ : 432 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 432 Tôn Đản, phường 4, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: