Khách Sạn Kally
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm lưu trú

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 47 Đường Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: