Chè Thi Thi
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 233 TÔn Đản, Phường 15, Quận 4

Điện thoại : 0938332486

Thời gian hoạt động : 14g30 - 23g00

Giá cả giao động : 15.000 – 33.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 233 Tôn Đản, phường 15, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: