Bangkok BBQ
Xem trên bản đồ
  • Địa điểm ăn uống

Địa chỉ : 360B Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

Điện thoại : 0947296839

Thời gian hoạt động : 16g00 - 23g00

Giá cả giao động : 100.000 – 200.000

  • Thông tin liên hệ
    • Địa chỉ: 360B Bến Vân Đồn, phường 1, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Giờ mở cửa:
    • Số điện thoại: