GIỚI THIỆU INFOGRAPHIC TÀI NGUYÊN DU LỊCH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC QUẬN, HUYỆN

Bộ Tài nguyên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - qua rà soát, thống kê và đánh giá, hiện có 366 tài nguyên du lịch, trong đó: 13 điểm đến gắn với giá trị tài nguyên tự nhiên, sinh thái; 225 điểm đến gắn với giá trị tài nguyên văn hóa vật thể; 8 hoạt động gắn với du lịch (tài nguyên du lịch phi vật thể) được hình thành từ các lễ hội dân gian, lễ hội hiện đại, tập tục truyền thống và 120 điểm đến gắn với giá trị công trình nhân tạo. Từ hệ thống tài nguyên du lịch này, Sở  Du lịch đã cập nhật các điểm đến du lịch trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Earth.

 

Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục cập nhật Infographic của từng điểm đến, từng hoạt động đặc sắc và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Fanpage và Zalo official account của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

 

http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/Home/moduleId/564/ma/TNDL/key/3136/controller/HanhChinhDuKhach/action/HoatDongSDL

  

Chia sẻ bài viết